Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

Depuneri de cereri (acte, extrase, documentații, sală studiu, etc...)
LUNI - JOI -  8.30 - 14.00
VINERI -  8.30 - 13.00
Eliberare documente (acte, extrase, documentații, etc...)
LUNI - JOI -  11.00 - 16.00
VINERI -  9.00 - 13.30

 IMPORTANT: Accesul publicului în instituție este permis de luni până joi în intervalul orar 8.30 - 16.00, vineri in intervalul 8.30 - 13.30. Accesul publicului în instituție în afara acestor ore de program cu publicul este INTERZIS.  
Programul se aplica tuturor categoriilor de solicitanți: persoane fizice sau juridice, institutii publice, notari publici, persoane fizice autorizate in domeniul cadastrului, experti tehnici judiciari, executori judecatoresti, avocati, etc....
Acesta este programul de lucru cu publicul, programul de lucru al angajaților OCPI Brasov este  de luni pana joi, între orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00 - 14.00.

Programul de audiențe al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov*
 
Director - Radu Simion MOȚA
Luni: ora 9.00 - 12.00 la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov
 
Inginer-șef - Andreea Bianca DAVID MIKLOS
Miercuri: ora 9.00 - 12.00 la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov
 
Registrator sef - Mihai TAUS
Marti: ora 9.00 - 13.00 la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

*Înscrierile în audienţă se fac cu cel puţin o zi înainte de ziua solicitată.

Înscrierile în audiență se pot trimite și prin fax  la numărul: 0268.473.101  /  sau prin email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Înscrierile în audiență se pot solicita și personal la registratura O.C.P.I. Brașov sau la numărul de  telefon: 0268.470.808Important

In conformitate cu dispozitiile art.41^1 din Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, personalul de specialitate din cadrul oficiului teritorial, care primește petenții în audiență conform atribuțiilor stabilite prin fișa postului, nu poate acorda consultații juridice în sensul Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

Inscrieri in cartea funciara

Doriti efectuarea unor inscrieri in cartea funciara?

Detalii...
Extrase de informare

Doriti sa obtineti un extras de informare?

Detalii...
Documentati cadastrale

Aveti nevoie de o documentatie cadastrala?

Detalii...
Studiu documente

Doriti sa studiati sau sa obtineti o copie a cartii funciare sau a actelor din arhiva?

Detalii...
Tarife si termene

Doriti sa stiti care sunt tarifele percepute si termenele de solutionare?

Detalii...
Programul de lucru

Vreti sa stiti cand puteti depune cererile?

Detalii...
Formulare

Cautati un formular pentru cererea dumneavoastra?

Detalii...
Legislatie specifica

Aveti nevoi de un act normativ in domeniul cartii funciare si al cadastrului?

Detalii...
Go to top