Extrasele de carte funciară pentru informare se eliberează la cererea oricărei persoane, fără a fi necesară justificarea vreunui interes sau a vreunei calități din partea acesteia.

Doar persoanele interesate,  în raport de conținutul cărții funciare, pot depune cererile de înscriere. Cererile de înscriere se pot depune personal sau prin mandatar.

Pasul unu:  la intrarea în sediul OCPI Brasov se obține numărul de ordine (bon de ordine);

Pasul doi: se completeaza cererea tip, ( în cazul în care cererea este completată anterior  se trece la pasul următor)

Pasul trei: se prezintă cererea împreună cu documentele necesare la unul dintre funcționarii de la registratura OCPI Brasov.

Pasul patru: se plăteste tariful  la caseria din incinta registraturii OCPI Brasov ( în cazul în care plata a fost facuta prin ordin de plata, acest pas nu este necesar)

 • Imobilul (teren cu sau fără construcție) nu este înscris în cartea funciară
 • Se construieste sau se demoleaza o construcție
 • Imobilul (teren cu sau fara construcție) se dezlipeste sau se alipeste
 •  Imobilul (teren cu sau fara constructie) se modifică (modificare de suprafata, schimbare de limita, schimbare de categorie de folosinta)
 • Constructia inscrisă în cartea funciară se apartamentează ( dezmembrează) sau apartamentul se subapartamentează
 • Apartamentele se unesc formand un apartament mai mare sau reintregesc constructia
 • Constructia sau apartamentul isi schimba destinația
 • Cartea funciară a fost distrusă, pierdută sau sustrasă si trebuie reconstituită
 • Se dorește constituirea unui drept de servitute pe o anumita parte din imobil.
 • Imobilul (teren cu sau fara constructie) desi înscris în cartea funciară nu este integrat în sistemul național (cazul cărților funciare vechi)

Notă: documentatia cadastrală poate fi utilizată doar pentru scopul pentru care a fost întocmită și receptionată

Orice persoana fizică sau juridică autorizată să execute lucrari de cadastru, geodezie sau cartografie, în limitele categoriei de autorizare din care face parte. Persoanele fizice autorizate NU SUNT ANGAJAȚII AI OCPI BRAȘOV.

Proprietarul va:

 •   lua legatura cu o persoana autorizata care sa intocmeasca documentatia
 •   asigura  accesul la imobil si va arăta limitele imobilului ( cu exceptia imobilelor identificate cu număr cadastral măsurate in sistem stereo)
 •   pune la dispozitia persoanei autorizate actele necesare

Persoana autorizata va:

 • intocmii documentatia cadastrala după masurarea obligatorie a imobilului si va materializarea limitele (in situatia in care acestea nu sunt deja materializate)
 • va depune la oficiul de cadastru documentatia in vederea receptionarii
 • va ridica de la oficiul de cadastru documentele emise in urma receptionarii documentatiei ( planurile de amplasament si delimitare, incheierea de carte funciara, extrasul de carte funciara și le va preda proprietarului)

Inscrisurile de care aveți nevoie precum și procedura de înscriere specifica fiecarei situatii o gasiti AICI.

Orice persoană, fără a fi ţinută să justifice vreun interes, poate cerceta orice carte funciară, precum şi celelalte documente cu care aceasta se întregeşte, potrivit legii. Mapa cu înscrisurile care au stat la baza efectuării înscrierilor în cartea funciară poate fi consultată de orice persoană interesată, cu respectarea dispoziţiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Studiul cărtilor funciare, al planurilor și al înscrisurilor din mapa de acte se face in incinta sălii de studiu cu respectarea programului de lucru si cu plata tarifelor aferente.

Tarifele datorate pentru efectuarea operatiunilor de cadastru și carte funciara precum și termenele de solutionare a cererilor le gasiti in pagina dedicata

Comunicarea încheierilor si extraselor de carte funciară se face în modalitatea aleasă de deponentul cererii la momentul depunerii acesteia, conform mențiunilor existente pe cerere ( la sediul BCPI, prin fax sau email, prin poștă)

Inscrieri in cartea funciara

Doriti efectuarea unor inscrieri in cartea funciara?

Detalii...
Extrase de informare

Doriti sa obtineti un extras de informare?

Detalii...
Documentati cadastrale

Aveti nevoie de o documentatie cadastrala?

Detalii...
Studiu documente

Doriti sa studiati sau sa obtineti o copie a cartii funciare sau a actelor din arhiva?

Detalii...
Tarife si termene

Doriti sa stiti care sunt tarifele percepute si termenele de solutionare?

Detalii...
Programul de lucru

Vreti sa stiti cand puteti depune cererile?

Detalii...
Formulare

Cautati un formular pentru cererea dumneavoastra?

Detalii...
Legislatie specifica

Aveti nevoi de un act normativ in domeniul cartii funciare si al cadastrului?

Detalii...
Go to top