Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

         Activitatea de cadastru și publicitate imobiliară ( carte funciară ) din România este desfășurată în coordonarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

        ANCPI, ca unică autoritate în domeniile cadastru, publicitate imobiliară, geodezie și cartografie, a fost înființată în anul 2004 prin reorganizarea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și preluarea activității privind publicitatea imobiliară de la Ministerul Justiției, conform Hotărârii Guvernului nr. 1210/2004.

         În subordinea ANCPI funcționează 42 de oficii de cadastru și publicitate imobiliară și Centrul Național de Cartografie, instituții publice cu personalitate juridică, conform Hotărârii de Guvern nr. 1288/2012, cu modificările ulterioare, și a Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, între care se găsește și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV.

La nivelul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov sunt constituite 3 birouri teritoriale în localitățile Făgăraș, Rupea și Zărnești

Activitatea ANCPI și a oficiilor teritoriale se desfășoară în baza:

- Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările ulterioare;

Află mai multe ....

 

Go to top