user 3  Director

Radu Simion MOȚA

   
 user 2

Șef Serviciu Cadastru

Andreea Bianca David Miklos

   
user 3
Sef Serviciu
Publicitate Imobiliară

Mihai TAUS

   
user 2

Sef Birou Economic           

Camelia MATEI

   
user 2
Sef Birou de Cadastru si
Publicitate Imobiliară Zărnești

Vasilica BĂNUCU

   
user 2
Sef Birou de Cadastru si
Publicitate Imobiliară Făgăraș

Sorina MAILAT

   
user 2
Sef Birou de Cadastru si
Publicitate Imobiliară Rupea

Emilia RĂȚOI

Agenda conducerii

  • Rezolvarea problemelor curente ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov.
  • Participarea la ședințele Colegiului Prefectural și ale Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.
  • Participarea la sedințele zonale ale conducerilor oficiilor teritoriale din zona 8 centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)
  • Participarea la convocăriile și întalniriile initiate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
  • Alte activități a caror desfășurare este necesară pentru atingerii obiectivelor Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov.
Inscrieri in cartea funciara

Doriti efectuarea unor inscrieri in cartea funciara?

Detalii...
Extrase de informare

Doriti sa obtineti un extras de informare?

Detalii...
Documentati cadastrale

Aveti nevoie de o documentatie cadastrala?

Detalii...
Studiu documente

Doriti sa studiati sau sa obtineti o copie a cartii funciare sau a actelor din arhiva?

Detalii...
Tarife si termene

Doriti sa stiti care sunt tarifele percepute si termenele de solutionare?

Detalii...
Programul de lucru

Vreti sa stiti cand puteti depune cererile?

Detalii...
Formulare

Cautati un formular pentru cererea dumneavoastra?

Detalii...
Legislatie specifica

Aveti nevoi de un act normativ in domeniul cartii funciare si al cadastrului?

Detalii...
Go to top