Informații generale despre DOCUMENTAȚIA CADASTRALA


 Ce este documentația cadastrală ?
Documentația cadastrală este un ansamblu de înscrisuri tehnice și juridice prin care se constată situația reală din teren.


 Când  este necesară întocmirea unei documentații cadastrale? 

Documentația cadastrală se întocmește fie atunci cand imobilul nu este înscris în cartea funciară, fie atunci când imobilul înscris în cartea funciară suferă modificări de natură tehnică.


 Care sunt cele mai frecvente cazuri când este necesară întocmirea unei documentații cadastrale? 

1. Cand imobilul NU este înscris în cartea funciară - se întocmește documentație cadastrală de primă înscriere.

2. Cand se înscrie o construcție - se întocmește documentație cadastrală de înscriere construcție.

3. Când suprafata imobilului din cartea funciara este diferită de suprafața măsurată a acestuia -  se întocmește documentație cadastrală de modificare suprafață.

4. Când se doreste dezmembrarea sau alipirea - se întocmește documentație cadastrală de dezlipire sau alipire.

5.Când se modifică limitele între două proprietăți - se întocmește documentație cadastrală de modificare limite.

6. Cînd se apartamentează / reapartamentează o construcție - se întocmește documentație cadastrală de apartamentare/reapartamentare.

7.Când se schimbă categoria de folosință pentru o parte din teren - se întocmește documentație cadastrală de actualizare (schimbare categorie de folosință).

8. Când se constituie un drept de servitute pe o parte din imobil - se întocmește documentație cadastrală deînscriere a dezmembrămintelor.


 Cine întocmește documentația cadastrală? 

Documentațiile cadastrale se întocmesc în mod exclusiv de persoane fizice sau juridice autorizate de către ANCPI  să execute astfel de lucrări.

Observatie: persoanele autorizate desfășoară o activitate independentă nefiind angajații sau subordonații ANCPI sau a oficiilor teritoriale. Ei se supun controlului exercitat de ANCPI si oficiile teritoriale doar în ceea ce priveste latura sctrict profesională a activității lor.

Vezi lista persoanelor autorizate in domeniu


Ce trebuie să facă proprietarul? 

Proprietarul trebuie să încheie un contract de prestări de servicii cu o persoană autorizată în domeniul cadastrului.


 Cine depune cererea de recepție si/sau înscriere? 

După executarea documentației cadastrale, cererea de recepție si/sau înscriere se depune de persoana autorizată în domeniul cadastrului care a întocmit documentația cadastrală.

Inscrieri in cartea funciara

Doriti efectuarea unor inscrieri in cartea funciara?

Detalii...
Extrase de informare

Doriti sa obtineti un extras de informare?

Detalii...
Documentati cadastrale

Aveti nevoie de o documentatie cadastrala?

Detalii...
Studiu documente

Doriti sa studiati sau sa obtineti o copie a cartii funciare sau a actelor din arhiva?

Detalii...
Tarife si termene

Doriti sa stiti care sunt tarifele percepute si termenele de solutionare?

Detalii...
Programul de lucru

Vreti sa stiti cand puteti depune cererile?

Detalii...
Formulare

Cautati un formular pentru cererea dumneavoastra?

Detalii...
Legislatie specifica

Aveti nevoi de un act normativ in domeniul cartii funciare si al cadastrului?

Detalii...
Go to top