Radierea din cartea funciara si din cadastru a CONSTRUCȚIILOR

* imobilul este înscris în cartea funciară


Ce presupune radierea unei constructii?

Radierea constructiei presupune că respectiva constructie nu mai exista in teren.


Cine depune cererea?

Cererea se depune de proprietarul imobilului sau orice persoana interesată.


Care sunt actele necesare ?

Actul admnistrativ doveditor al demolarii constructiei:

- autorizatia de demolare insotita de procesul verbal la finalizarea lucrarilor sau de o adeverintă emisă de primăria localitatii prin care se atestă efectuarea demolarii

- procesul verbal de constatare emis de catre pompieri în situatia in care constructia nu mai exista ca urmare a unui incendiu

Observatie: pentru radierea constructiilor care NU sunt identificate cu numar cadastral este obligatorie intocmirea unei documentatii cadastrale


 Ce tarif se plătește ?

- 60 lei / imobil

- tariful de eliberare în regim de urgență este de 300 lei

Observație: acesta este tariful datorat bugetului de stat. Costurile cu intocmirea eventualei documentatii cadastrale sunt rezultatul negocierii dintre proprietar si persoana autorizată în domeniul cadastrului ( care nu este  angajatul OCPI Brașov)


Vezi persoane autorizate in domeniu

Inscrieri in cartea funciara

Doriti efectuarea unor inscrieri in cartea funciara?

Detalii...
Extrase de informare

Doriti sa obtineti un extras de informare?

Detalii...
Documentati cadastrale

Aveti nevoie de o documentatie cadastrala?

Detalii...
Studiu documente

Doriti sa studiati sau sa obtineti o copie a cartii funciare sau a actelor din arhiva?

Detalii...
Tarife si termene

Doriti sa stiti care sunt tarifele percepute si termenele de solutionare?

Detalii...
Programul de lucru

Vreti sa stiti cand puteti depune cererile?

Detalii...
Formulare

Cautati un formular pentru cererea dumneavoastra?

Detalii...
Legislatie specifica

Aveti nevoi de un act normativ in domeniul cartii funciare si al cadastrului?

Detalii...
Go to top