browser1    SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSINTĂ A UNUI TEREN
 * imobilul este înscris în cartea funciară
   Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  NOTARE

Ce presupune schimbarea categoriei de folosinta a unui   teren in cartea funciara?

 

Schimbarea catogoriei de folosintă presupune că acel teren are in realitate o alta categorie de folosință față de cea din cartea funciară.

Categoria de folosintă reală trebuie însă dovedită cu înscrisuri emise în conformitate cu dispozitiile legale.

 
   
Se schimba categoria de folosintă pentru intregul imobil sau doar pentru o parte?   Intrucat un imobil (teren) poate fi compus din una sau mai multe parcele cu categorii de folosință diferite este posibilă schimbarea categoriei de folosință doar pentru una dintre parcelele ce compun imobilul.

 
Ce trebuie să facă proprietarul?  

Proprietarul trebuie să obțină actul administrativ doveditor al schimbării categoriei de folosință și să depună cererea de înscriere în cartea funciară.

În cazul în care se doreste schimbarea doar pentru o parte din imobil proprietarul trebuie să încheie un contract de prestări de servicii cu o persoană autorizată în domeniul cadastrului, care să îi întocmească o documentație cadastrală, în baza măsurătorilor efectuate la teren.


 
Cine depune cererea?  

Dacă schimbarea categoriei de folosință priveste întregul imobil (teren) cererea de înscriere o depune proprietarul.

Dacă schimbarea categoriei de folosință privește o parte din imobil (teren) cererea de receptie și înscriere se depune de persoana autorizată în domeniul cadastrului care a întocmit documentația cadastrală


 
Care sunt actele necesare ?  

Dacă schimbarea categoriei de folosință priveste întregul imobil (teren)  este necesar doar actul administrativ doveditor al schimbarii categoriei de folosință emis în conformitate cu dispozițiile legale.

Dacă schimbarea categoriei de folosință privește o parte din imobil (teren) este necesar ca pe langă actul administrativ doveditor al schimbarii categoriei de folosință emis în conformitate cu dispozițiile legale, să fie întocmită și o documentație cadastrală.


 
Cazul scoaterii din circuitul agricol  

Pentru imobilele (terenurile) din intravilan schimbarea categoriei de folosință din una agricolă în teren de construcții (curți - construcții) se face în baza autorizației de construire.

Pentru imobilele (terenurile) din extravilan schimbarea categoriei de folosință din una agricolă în teren de construcții (curți - construcții) se face în baza deciziei de scoatere din cicuitul agricol emisă de directia judeteana pentru agricultura cu avizul prealabil al OCPI  Brasov

 
   
Interdicții   In cazul terenurilor avand categoria de folosință pașune și faneată  este interzisă schimbarea categoriei de folosință cu excepțiile prevăzute de lege.

 
Ce tarif se plătește ?   - 75 lei / imobil

- tariful de eliberare în regim de urgență este de 375 lei


Observație: acesta este tariful datorat bugetului de stat. Costurile cu intocmirea documentatiei cadastrale sunt rezultatul negocierii dintre proprietar si persoana autorizată în domeniul cadastrului ( care nu este  angajatul OCPI Brașov)

Inscrieri in cartea funciara

Doriti efectuarea unor inscrieri in cartea funciara?

Detalii...
Extrase de informare

Doriti sa obtineti un extras de informare?

Detalii...
Documentati cadastrale

Aveti nevoie de o documentatie cadastrala?

Detalii...
Studiu documente

Doriti sa studiati sau sa obtineti o copie a cartii funciare sau a actelor din arhiva?

Detalii...
Tarife si termene

Doriti sa stiti care sunt tarifele percepute si termenele de solutionare?

Detalii...
Programul de lucru

Vreti sa stiti cand puteti depune cererile?

Detalii...
Formulare

Cautati un formular pentru cererea dumneavoastra?

Detalii...
Legislatie specifica

Aveti nevoi de un act normativ in domeniul cartii funciare si al cadastrului?

Detalii...
Go to top