Înscrierea unui antecontract în cartea funciară  

* imobilul este înscris în cartea funciară


 Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  NOTARE


Care sunt actele necesare ? 

Cererea de înscriere completată conform formularului tipizat

Antecontractul care cuprinde identificarea imobilului conform prevederilor art.29, alin.(1), lit.c) din Legea nr.7/1996.

Model completare cerere înscriere


De ce alte informații am nevoie?  

Antecontractul se depune în original sau copie legalizată 

Observații: Cererea va fi formulată in termenul stipulat pentru incheierea contractului dar nu mai tarziu de 6 luni de la data expirarii acestui termen. Mentionarea in cuprinsul actului a termenului in care urmeaza a fi incheiat contractul este obligatorie sub sanctiunea respingerii cererii de notare.


Ce tarif se plătește ?

- 75 lei / imobil

- tariful de eliberare în regim de urgență este de 375 lei


Cum se radiază notarea?

    • Acordul partilor exprimat in forma autentica sau hotararea judecatoreasca definitiva sau incheierea notariala de certificare de fapte, care atesta ca, desi somata, cealalta parte nu s-a prezentat la notarul public in vederea incheierii contractului, fie s-a prezentat si a refuzat sa incheie contractul sau, in cazul unor pacte comisorii, incheierea de certificare fapte, prin care notarul public constata indeplinirea pactului comisoriu, la solicitarea partii interesate;
    • Din oficiu odată cu inscrierea dreptului in favoarea dobanditorului;
    • La cerere după împlinirea termenului de 6 luni de la data la care trebuia încheiat contractul

Cine poate solicita radierea ?

 Oricare dintre părți poate solicita radierea


 Ce tarif se plătește pentru radiere?

- 75 lei / imobil

- tariful de eliberare în regim de urgență este de 375 lei


Alte inscrieri

Inscrieri in cartea funciara

Doriti efectuarea unor inscrieri in cartea funciara?

Detalii...
Extrase de informare

Doriti sa obtineti un extras de informare?

Detalii...
Documentati cadastrale

Aveti nevoie de o documentatie cadastrala?

Detalii...
Studiu documente

Doriti sa studiati sau sa obtineti o copie a cartii funciare sau a actelor din arhiva?

Detalii...
Tarife si termene

Doriti sa stiti care sunt tarifele percepute si termenele de solutionare?

Detalii...
Programul de lucru

Vreti sa stiti cand puteti depune cererile?

Detalii...
Formulare

Cautati un formular pentru cererea dumneavoastra?

Detalii...
Legislatie specifica

Aveti nevoi de un act normativ in domeniul cartii funciare si al cadastrului?

Detalii...
Go to top