Înscrierea în cartea funciară a contractelor de INCHIRIERE sau ARENDARE   

* imobilul este înscris în cartea funciară 


Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  NOTARE


Care sunt actele necesare ?

Cererea de înscriere completată conform formularului tipizat
 Contractul de închiriere /arendare, în forma ceruta de lege pentru validitatea actului respectiv;

  Model completare cerere înscriere


De ce alte informații am nevoie?  

Actele (înscrisurile) se depun în original sau copie legalizată 

Observație: contractul de închiriere / arendare trebuie să identifice imobilul ce face obiectul său cu date cât mai concrete, de preferat cu numar de carte funciară și număr cadastral sau topografic 


Ce tarif se plătește ?
 - 75 lei / imobil

- tariful de eliberare în regim de urgență este de 375 lei


Când și cum se radiază notarea închirierii ?  

La împlinirea termenului menționat în contract, radierea se face în baza unei cereri de radiere completată conform formularului tipizat.

Înainte de împlinirea termenului radierea se face în baza:

    • cererii de radiere completată conform formularului tipizat
    • acordului scris al părților sau al succesorilor în drepturi ai acestora ori, în lipsa acestuia, hotărârea judecătorească definitivă 

Cine poate solicita radierea ?

Oricare dintre părți poate solicita radierea


 Ce tarif se plătește pentru radiere?

- 75 lei / imobil

- tariful de eliberare în regim de urgență este de 300 lei

Alte inscrieri

Inscrieri in cartea funciara

Doriti efectuarea unor inscrieri in cartea funciara?

Detalii...
Extrase de informare

Doriti sa obtineti un extras de informare?

Detalii...
Documentati cadastrale

Aveti nevoie de o documentatie cadastrala?

Detalii...
Studiu documente

Doriti sa studiati sau sa obtineti o copie a cartii funciare sau a actelor din arhiva?

Detalii...
Tarife si termene

Doriti sa stiti care sunt tarifele percepute si termenele de solutionare?

Detalii...
Programul de lucru

Vreti sa stiti cand puteti depune cererile?

Detalii...
Formulare

Cautati un formular pentru cererea dumneavoastra?

Detalii...
Legislatie specifica

Aveti nevoi de un act normativ in domeniul cartii funciare si al cadastrului?

Detalii...
Go to top