Vă punem la dispozitie formularele utilizate de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, în format *pdf.
Daca aveti nevoie de un program pentru vizualizat fisiere *pdf acesta se poate descarca de aici.

Tipuri de cereri:

Cerere tip pentru înscriere în cartea funciară*
*se completeaza pentru cazurile cand inscrierea se face fară documentatie cadastrală
- timp de completare 7 minute

Model completare cerere înscriere

 


Cerere tip pentru extras de informare*


 IMPORTANT: Extrasele de carte funciară pentru informare pot fi solicitate online

In cazul în care extrasul de carte funciara pentru informare sau extrasul de plan cadastral este solicitat online tariful acestuia (20 lei) este mai mic decât în cazul în care este solicitat la ghișeu (25 lei)

* se completeaza si se depune la birourile de carte funciara din cadrul OCPI
- timp de completare 3 minute
 

 


 Alte modele de cereri sau de formulare

Cerere pentru furnizarea de copii certificate după înscrisuri din arhiva OCPI*

* se completeaza cand se doreste furnizarea unor copii după inscrisuri din arhiva OCPI
- timp de completare 3 minute
- tariful de furnizare a serviciului este de 25 lei / dosar sau carte funciara
- tariful de furnizare a serviciului se plateste anticipat înregistrării cererii prin ordin de plată sau mandat poștal:
 
Beneficiar: Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brasov  /   IBAN: RO23TREZ131501503X017823  /  CIF 9870320

Atenție: în cazul în care plata tarifelor se face prin ordin de plată acesta trebuie să conțină și codul de inregistrare fiscală CIF 9870320

 Cererea poate fi transmisa si pe adresa de email a biroului teritorial competent caz în care se va transmite si dovada plății tarifului.


 Cerere pentru consultare înscrisuri din arhiva OCPI*
* se completeaza cand se doreste consultarea unor inscrisuri din arhiva OCPI
 
- timp de completare 3 minute
- tariful de furnizare a serviciului este de 10 lei / 15 minute
- tariful de furnizare a serviciului se plateste anticipat înregistrării cererii prin ordin de plată, mandat poștal, numerar la ghișeu sau cu cardul la ghișeu.
 
Beneficiar: Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brasov  /   IBAN: RO23TREZ131501503X017823  /  CIF 9870320

Atenție: în cazul în care plata tarifelor se face prin ordin de plată acesta trebuie să conțină și codul de inregistrare fiscală CIF 9870320Cerere furnizare plan de încadrare în zonă
*
se completeaza cand se doreste obtinerea unui plan de încadrare in zonă pe fotoortoplan
 
Se furnizează EXCLUSIV pentru imobilele identificate cu număr cadastral
 
In cazul imobilelor identificate cu numar topografic, serviciul NU se poate furniza fiind necesară întocmirea unei documentatii cadastrale sau tehnice de către o persoană autorizată


Cerere anulare numar cadastral
- timp de completare 3 minute
 
- timp de completare 5 minute
 
- timp de completare 5 minute
 
 

Aplicații utile

Generare *cgxml Eterra 3 pentru notari si autorizati DDATP pentru primarii

Go to top